instalacja-baner

Inteligentna instalacja elektryczna

Inteligentna instalacja elektryczna w nowoczesnym domu

instalacja-iq

Planując budowę domu zastanawiamy się nad jego wyglądem, funkcjonalnością, rodzajem materiałów użytych do budowy i wykończenia. Jednak najważniejszą kwestią są koszty budowy, a następnie koszty eksploatacji domu. Nie wszystkie szczegóły jesteśmy w stanie przewidzieć i dokładnie zaplanować. Projekt domu to przede wszystkim aspekty techniczne potrzebne do jego wybudowania. Najczęściej obejmuje bryłę budynku, rozkład pomieszczeń wg wymagań użytkowników i ewentualnie sposób ogrzewania. Jeżeli pójdziemy krok dalej, to architekt wnętrz dobierze nam elementy wykończeniowe, oświetlenie i meble, ale czy to wszystko wystarczy? Dzisiaj często spotykamy się z pojęciem nowoczesnych domów. Są to tak zwane domy pasywne, zeroenergetyczne, wyposażone w zaawansowane systemy sterowania. Trudno jednak w jednym miejscu znaleźć informacje o instalacji, która połączy wszystkie systemy i pozwoli nimi sterować w przejrzysty i efektywny sposób. 

 instalacja-1

  1. Takie zabezpieczenia funkcjonują jeszcze w wielu domach i mieszkaniach.

instalacja-2

  1. Tak może i powinna wyglądać rozdzielnica elektryczna z częścią teletechniczną.

Pojęcia Smart Home lub Intelligent Home najczęściej kojarzą się ze sterowaniem poprzez smartfon przy użyciu przyjaznej aplikacji. Sterowanie poszczególnymi urządzeniami, jak brama, rolety, oświetlenie, podlewanie ogrodu, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne oraz sceny świetlne to najczęściej „klikanie” na odpowiednią ikonę. Większość użytkowników nie zastanawia się nad tym, co dzieje się z komendą i co stoi za otwieraniem bramy czy ściemnianiem oświetlenia. Jednak, aby tymi funkcjami sterować i zapewnić ciągłe i bezpieczne działanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej potrzebne jest centrum zarządzania domem. Takim centrum dzisiaj jest rozdzielnica elektryczna – teletechniczna. Pozwala ona na połączenie wszystkich urządzeń, zapewnienie odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa i funkcjonalności na najbliższe lata.

 instalacja-3instalacja-4

By nowoczesny dom mógł sprawnie funkcjonować, musi posiadać pewne i niezawodne zasilanie urządzeń elektrycznych. Mnogość urządzeń i obwodów elektrycznych, które je zasilają oraz różnorodność ich przeznaczenia, stawia przed projektantem instalacji elektrycznej duże wyzwania. O czym zatem należy wiedzieć przystępując do planowania instalacji elektrycznej i teletechnicznej? 

Automatyka i sterowanie – system, który pozwala załączać i sterować różnymi urządzeniami, a dodatkowo samodzielnie realizuje pewne funkcje. Automatycznie załącza i wyłącza oświetlenie, gdy jesteśmy lub wychodzimy z pomieszczenia. Reguluje temperaturę, natężenie wentylacji, zamyka bramę garażową i wiele innych funkcji.

Ochrona zdrowia i życia – to podstawowa rola zabezpieczeń montowanych w domowych rozdzielnicach. Dobrze dobrane urządzenia chronią nas przed porażeniem elektrycznym, jak również przed skutkami ewentualnego porażenia. 

Ochrona urządzeń i instalacji – to rola zabezpieczeń chroniących naszą instalację elektryczną. Odpowiednio dobrane zabezpieczenia chronią nas przed skutkami uszkodzeń instalacji, a często również przed pożarem.

Ochrona przed przepięciami – te zabezpieczenia chronią nasze urządzenia, sprzęt AGD i RTV przed przepięciami, czyli impulsami wysokiego napięcia, które najczęściej kojarzą się nam z wyładowaniami atmosferycznymi podczas burzy. W rzeczywistej instalacji przepięcia występują dużo częściej, jednak są mniej groźne niż przepięcia atmosferyczne.

Selektywność (wybiórczość) zadziałania zabezpieczeń – to odpowiedni dobór urządzeń zabezpieczających i taki podział instalacji elektrycznej, aby w przypadku uszkodzenia miejscowego instalacji lub urządzenia, pozostałe urządzenia i oświetlenie mogło dalej pracować w sposób pewny i bezpieczny.

Instalacja TV – obecnie występują dwa standardy odbioru sygnału TV. Tradycyjny, przez anteny TVSat i naziemny DVBT oraz dostarczany przez operatorów najczęściej w pakiecie z Internetem.

Internet – rozprowadzenie instalacji teletechnicznej (komputerowej) do podłączeń urządzeń typu komputer, TV, Xbox, sterownik kotła C.O., centrali wentylacyjnej, centrali alarmowej, układu automatyki i innych. Wiele z tych urządzeń działa szybciej i sprawniej za pośrednictwem sieci przewodowej niż Wi-Fi.

 instalacja-5

  1. Można podążać za zmieniającymi się potrzebami…

 instalacja-6

  1. Ale można zaplanować instalację teletechniczną na etapie budowy domu.

Monitoring zużycia energii elektrycznej – jeśli chcemy mieć wpływ na obniżenie zużycia energii, musimy wiedzieć ile jej zużywają nasze urządzenia. Jest to związane z odpowiednim podziałem instalacji elektrycznej na obwody opomiarowane i instalację urządzeń pomiarowych współpracujących z aplikacją do sterowania instalacją elektryczną.

Odnawialne źródła energii – coraz bardziej popularne staje się zasilanie dodatkowe ze źródeł odnawialnych, czyli słońca – generatory fotowoltaiczne i wiatru – siłownie wiatrowe. Stosowanie tego rodzaju zasilania również wymaga zaplanowania i uwzględnienia już na etapie projektowania instalacji domowej.

Zasilanie rezerwowe – wielu właścicieli domów jednorodzinnych decyduje się na zasilanie rezerwowe montując spalinowy generator prądu. Urządzenia tego typu wymagają układu, który po zaniku napięcia z sieci zasilającej, załączy generator, a jednocześnie odłączy instalację domową (z własnym zasilaniem) od sieci energetycznej.

Instalacje dedykowane – to instalacje autonomiczne, które mogą lub powinny współpracować z naszą instalacją domową. Są to np. instalacja sygnalizacji włamania, instalacja domofonowa oraz urządzenia grzewcze, centrale wentylacyjne z rekuperacją i podlewanie ogrodu. Bardzo często, aby sterować tymi instalacjami lub urządzeniami wystarczy podłączenie do Internetu, jednak musimy przewidzieć taką możliwość i zamontować przełącznik (switch) dla domowej sieci informatycznej (komuterowej). Jednak zdarza się, że wybrane przez nas urządzenia pracują w różnych standardach sterowania i takie informacje powinniśmy uzyskać wcześniej, aby dobrać odpowiedni sposób sterowania cała instalacją.

Aby dobrze i perspektywicznie zaplanować i zaprojektować instalację elektryczną i teletechniczną oraz sterowanie i współpracę pomiędzy różnymi urządzeniami, cały proces projektowania i wyboru urządzeń powinniśmy rozpocząć na etapie ustaleń architektonicznych. Zostawienie wszystkiego na etap planowania samej instalacji elektrycznej, może skutkować brakiem lub ograniczeniem funkcjonalności naszych urządzeń.

Jak przygotować się do rozmów dotyczących poszczególnych elementów nowoczesnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej przedstawimy w kolejnych artykułach poświęconych wybranym zagadnieniom.