Generowanie, magazynowanie i autokonsumpcja –
Inteligentne zarządzanie energią w domu

Flow – system zarządzania energią firmy Hager pozwala zachować równowagę między poborem energii z wielu źródeł, a potrzebami gospodarstwa domowego. Dlatego decyzja o sposobie wykorzystywania energii produkowanej przez domową instalację PV, należy tylko do Ciebie.

Skorzystaj z porady eksperta

 

Inteligentny menadżer energii 
dla instalacji fotowoltaicznych i stacji ładowania

Nasze systemy grzewcze, a także samochody są coraz częściej zasilane elektrycznie. W idealnym przypadku  – energia ta pochodzi z instalacji fotowoltaicznej z własnym magazynem energii. Inteligentny system zarządzania energią staje się wówczas centrum sterowania.

 

 

Twój osobisty
menadżer energii

Najważniejszy element systemu.

Zbierane i analizowane są liczne informacje, takie jak: nawyki użytkownika, aktualne prognozy pogody, ceny zakupu energii elektrycznej i potrzeby wynikające z ładowania samochodów elektrycznych. Menadżer energii nieustannie pracuje na wysokich obrotach:

  • Zawsze korzysta z energii elektrycznej z aktualnie najtańszej taryfy;
  • Zawsze wykorzystuje jak największą ilość energii wytworzonej we własnym zakresie;
  • Może być zainstalowany w nowych lub zmodernizowanych instalacjach;
  • Zarządza optymalnym harmonogramem ładowania, biorąc pod uwagę prognozę pogody i dostępne źródła energii (w tym magaznyny energii*).

Menadżer energii:
Twoje centrum sterowania

Sterownik zarządzania energią łączy ze sobą wszystkie elementy domowej instalacji elekrycznej; “komunikuje się” z użytkownikiem poprzez ekran wizualizacyjny oraz umożliwia centralne sterowanie przepływem energii z uwzględnieniem dostępnych komponentów, takich jak: stacje ładowania samochodu i magazyn energii (*). Dla użytkownika oznacza to m.in. efektywne wykorzystanie energii przez całą dobę, ponieważ np. wysokie zużycie energii jest przesunięte na czas wytwarzania energii z fotowoltaiki. Poza tym użytkownik wykorzystuje jak największą część energii elektrycznej na własne potrzeby. Dodatkową korzyścią jest wyeliminowanie ryzyka przerwy w zasilaniu wynikającej z przeciążenia sieci zasilającej dom.

Ochrona przed blackout’em
Z inteligentnym systemem flow stawiasz na bezpieczeństwo. Zabezpieczenie przed awarią wyklucza przeciążenie instalacji domowej. System flow uwzględnia informacje z urządzeń AGD (loT) i stacji ładowania samochodu przesyłane zgodnie ze standardem EEbus zapewnia optymalne i bezpieczne wykorzystanie energii.

Skoordynowane ładowanie
Menadżer energii dba o to, abyś wykorzystał jak najwięcej wytworzonej energii, maksymalizując autokosumpcję energii z przydomowej instalacji PV. Uwzględnia również taryfę energii elektrycznej dostarczanej z sieci publicznej, a nawet planuje procesy magazynowania i ładowania zgodnie z prognozą pogody. Tak właśnie działa inteligentne zarządzanie energią!

Auto­matyczna optymalizacja kosztów
Różni dostawcy energii oferują również różne taryfy i stawki. Po wprowadzeniu planowanego czasu wyjazdu i oczekiwanego poziomu naładowania, Twój samochód zostanie naładowany na możliwie najkorzystniejszych warunkach.

Więcej darmowej energii
dzięki magazynowaniu

Z reguły ilość energii elektrycznej generowanej z domowej instalacji PV nie jest zbieżna w czasie z zapotrzebowaniem na nią. To oznacza, że Twoja instalacja PV  produkuje najwięcej energii w ciągu dnia, kiedy prawdopodobnie nie ma Cię w domu. Największe zapotrzebowanie na energię w domach wzrasta w godzinach porannych i wieczornych – dokładnie wtedy, gdy promieniowanie słoneczne jest niższe.  W związku z tym wielu właścicieli takich instalacji musi przekazywać nadwyżki energii słonecznej wytworzonej w ciągu dnia do publicznej sieci energetycznej…Niestety, zazwyczaj proces odbywa się na niekorzystnych warunkach. W rezultacie tracą cenne nakłady wytwarzanej samodzielnie energii, a także generują dodatkowe koszty, ponieważ energię elektryczną trzeba nabywać rano i wieczorem. Rozwiązaniem może być magazyn energii(*).

(*) – dostępny wkrótce