[fb_button]

Napisz do nas z korzystając poniższego formularza 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu odpowiedzi na zagadnienie opisane w formularzu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883), przez Hager Polo sp. z o.o., 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10, Polska.

  Hager Polo sp. z o.o.

  43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
  Polska

  telefon (centrala): +48 32 32 40 100
  fax: +48 32 32 40 150

  e-mail: office@hager.pl
  Strona: hager.pl
  Strona: hagerhome.pl

  Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Siedziba: Tychy, Polska
  Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydz. VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  KRS nr 0000087086
  Kapitał zakładowy: 103 500,00 PLN
  NIP: 646-001-55-32

  ∗   Pole wymagane 
  ∗∗  Pole niewymagane. Jednak jeśli chcesz abyśmy skontaktowali się z Toba telefonicznie, zostaw swój nr telefonu. 
  ∗∗∗ Kod potrzebny aby odpowiedni doradca regionalny skontaktował się z Tobą i ewentualnie polecił regionalnego, wykwalifikowanego instalatora lub dystrybutora.