[fb_button]

Napisz do nas z korzystając poniższego formularza 

[weforms id=”22644″]

Hager Polo sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
Polska

telefon (centrala): +48 32 32 40 100
fax: +48 32 32 40 150

e-mail: office@hager.pl
Strona: hager.pl
Strona: hagerhome.pl

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Tychy, Polska
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydz. VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr 0000087086
Kapitał zakładowy: 103 500,00 PLN
NIP: 646-001-55-32

∗   Pole wymagane 
∗∗  Pole niewymagane. Jednak jeśli chcesz abyśmy skontaktowali się z Toba telefonicznie, zostaw swój nr telefonu. 
∗∗∗ Kod potrzebny aby odpowiedni doradca regionalny skontaktował się z Tobą i ewentualnie polecił regionalnego, wykwalifikowanego instalatora lub dystrybutora.