Aplikacja Hager Ready – tutoriale

Nowości w aplikacji

Konfiguracja aplikacji i konfiguracja instalacji

Tworzenie projektu metodą automatyczną

Tworzenie projektu metodą manualną

Dodawanie produktów z katalogu

Generowanie dokumentów

Przenoszenie produktów w rozdzielnicy

Sterowanie głosem

Edycja i zmiany w projekcie rozdzielnicy

Edycja drzewa dystrybucji