[fb_button]

Ochrona przeciwprzepięciowa

Wyładowania atmosferyczne to jedno z najpiękniejszych zjawisk w naturze, jednak natężenie prądu piorunowego o wartości nawet do 250 kA może spowodować przepięcia w wewnętrznej instalacji elektrycznej. Ryzyko bezpośredniego uderzenia w budynek jest niskie, jednak źródłem takich przepięć mogą być także stany awaryjne lub łączeniowe w pobliskiej sieci elektroenergetycznej czy wyładowania atmosferyczne w ziemię oraz sieci napowietrzne. Ochrona przed przepięciami staje się niezbędnym elementem systemem składowym współczesnych instalacji elektrycznych. Dzięki jej zastosowaniu możemy uniknąć skutków wyładowań atmosferycznych oraz przepięć indukowanych w instalacjach elektrycznych. Brak stosowania tego rodzaju zabezpieczeń może skutkować uszkodzeniami instalacji i urządzeń, pożarami obiektów a nawet utratą zdrowia lub życia.

Ograniczniki przepięć
Typ 1 kombinowany (SPA401)

Tego rodzaju urządzenia stanowią najbardziej optymalną propozycję w budownictwie jednorodzinnym i wielomieszkaniowym. Nowoczesne urządzenia oparte na technologii iskiernikowej zapewniają zarówno dwustopniową ochronę przed przepięciami, wyrównanie potencjałów w instalacji odgromowej, jak i prawidłową koordynację energetyczną z SPD typu 3. W praktyce oznacza to że jedno urządzenie zabezpiecza w wystarczającym stopniu zarówno instalację całego domu lub apartamentu, przy zachowaniu najwyższych wymogów technicznych i użytkowych.

Ograniczniki przepięć Typ 1+2 (SPN901N)

Dwustopniowe warystorowe ograniczniki przepięć z wymiennymi modułami zapewniające ochronę przed bezpośrednimi i pośrednimi wyładowaniami atmosferycznymi oraz przepięciami łączeniowymi, przeznaczone do instalacji w budownictwie mieszkaniowym . Ochrona dwustopniowa (T1+T2) w jednym aparacie o niewielkich gabarytach, pozwala na umieszczenie go nawet w niewielkich rozdzielnicach mieszkaniowych.

SPD ICT Ograniczniki przepięć do sieci teleinformatycznych (SPK)

Sprawność działania systemów teleinformatycznych we współczesnym świecie jest niemal nie do przecenienia. Dystrybucja sygnałów telewizyjnych, dostęp do sieci Internet, systematyki automatyki budynkowej stały się obowiązkowym elementem instalacji domowych. Jedną z cech urządzeń elektronicznych jest niestety stosunkowo wysoka podatność na przepięcia. Ryzyko uszkodzeń i wynikających z nich kosztów przywrócenia pełnej funkcjonalności oraz, co istotniejsze strat związanych z przestojami nie pozwala zignorowanie tego zagadnienia. Oferowane przez firmę Hager ograniczniki przepięć pozwalają na skuteczną ochronę wszystkich stosowanych na rynku systemów transmisji sygnałów.