[fb_button]

easy configuration

KNX easy zapewnia intuicyjny sposób konfigurowania systemów KNX. Wystarczy połączyć się bezprzewodowo z programem Easy Tool przy użyciu tabletu — i od tego momentu, wszystko przebiega praktycznie samo. Oprogramowanie dostępne jest w języku polskim. Genialnie proste.

Krok 1: Skanowanie

Po utworzeniu nowego projektu, wybierz funkcję “Skanowanie”. Wszystkie produkty KNX zainstalowane w systemie, a także ich wejścia i wyjścia, będą od teraz wczytywane i wymieniane zgodnie z ich numeracją. Easy Tool rozróżnia produkty przewodowe i radiowe. W ten sposób można sprawdzić, czy wszystkie zainstalowane urządzenia zostały wykryte.

Krok 2: Identyfikacja

KNX easy mówi prostym językiem — a to oznacza mówienie bez skrótów i kodów! Rozpocznij od stworzenia prostej nazwy budynku, następnie nazwij każde pomieszczenie i przypisz pomieszczenia do poszczególnego piętra. W następnym kroku opisz wszystkie produkty KNX wraz z ich wejściami i wyjściami. Po zdefiniowaniu poszczególnych funkcji i ich parametrów, wejścia i wyjścia zostaną przypisane do utworzonych pomieszczeń.

Krok 3: Tworzenie połączeń

Teraz wybierz żądane wejścia i wyjścia za pomocą ekranu dotykowego. Możesz jednocześnie wybrać wiele wejść i wyjść, które chcesz połączyć. Funkcja filtrów umożliwia tworzenie szybkich i prostych połączeń, np. do włączania grupowego. Po dokonaniu wyboru, które kanały mają zostać połączone, naciśnij symbol “Połącz”.

Krok 4: Funkcja

Końcowy etap polega na wyborze odpowiedniej funkcji. Możesz, na przykład, określić przycisk, który będzie włączał i wyłączał oświetlenie lub wybrać inną, z całej dostępnej gamy funkcji KNX. Po określeniu funkcji, działanie systemu rozpoczyna się natychmiast.