Wydajna i wygodna regulacja temperatury

W domu powinniśmy się czuć komfortowo, a jednocześnie oszczędzać energię. Obie te kwestie możemy połączyć dzięki utrzymaniu odpowiedniej temperatury pokojowej. Tylko indywidualna regulacja w każdym pomieszczeniu wykorzystuje potencjał efektywnego i ekologicznego ogrzewania. Regulatory temperatury reagują na indywidualne upodobania oraz na nasłonecznienie pomieszczenia. W ten sposób szybciej reagują na zmieniające się warunki niż sterownik centralny. Dzięki temu energia jest wykorzystywana w miarę potrzeb.

Jak uniknąć niedogodności regulacji temperatury

W Smart Home nie powinno być ani zbyt gorąco, ani za zimno. Z ręczną regulacją temperatury, która jest związana z wysokimi kosztami, trudno to zrealizować. Aby umożliwić właściwe ogrzewanie i wentylację w domu, musisz zastosować automatyczne regulatory temperatury, najlepiej jeżeli będą one ze sobą współpracować i umożliwiać sterowanie zdalne.

Regularna wentylacja pomieszczeń jest bardzo ważna. Zapobiega powstawaniu zawilgocenia pomieszczeń, a nawet pleśni. Regularnie dostarcza też odpowiednią ilość tlenu. Grzejnik nie rozpoznaje, że okno zostało otwarte i zwiększa temperaturę, aby zapewnić odpowiedni komfort. Wystarczy do regulatora temperatury podłączyć czujnik otwarcia okna, aby na czas wietrzenia, zablokować możliwość podnoszenia temperatury.

Wracamy wcześniej z wycieczki, a w domu zimno. Ktoś nie przestawił włączenia ogrzewania o odpowiedniej porze. Takiej sytuacji można uniknąć, gdy układ regulacji temperatury będzie podłączony do naszej sieci domowej i będzie można nim sterować za pomocą smartfona. Dzięki temu będziemy mogli ogrzać dom przed naszym powrotem, a w lecie go ochłodzić, aby nie było zbyt ciepło.

Dom energooszczędny

Zwiększenie komfortu i zmniejszenie zużycia energii.

Smart Home ma zapewniać oszczędność kosztów energii oraz komfort mieszkańców. Przyjemne ciepło po powrocie do domu podczas chłodnych dni i przyjemny chłód, gdy wracamy do domu w okresie lata. Bardzo ważne jest, aby nie przegrzewać mieszkania, ponieważ zwiększenie temperatury o jeden stopień powoduje wzrost kosztów ogrzewania o 6%. Dlatego tak ważne jest stosowanie termostatów indywidualnych. Różne nasłonecznienie powoduje nierównomierny rozkład temperatur w domu. Przykładowo, pomieszczenia południowe będą potrzebowały mniej ciepła, zwłaszcza w dni słoneczne, niż pomieszczenia skierowane na północ. Odwrotny proces zachodzi w lato, gdzie pomieszczenia południowe, trzeba chronić przed słońcem, gdyż przegrzanie pomieszczeń generuje zwiększone koszty wentylacji i klimatyzacji.

Najważniejsze rozwiązania energooszczędnego domu:

  • Sterowanie wg programów godzinowych — tę funkcję posiadają niemal wszystkie sterowniki, a kryterium ustawień to obecność lub nieobecność mieszkańców
  • Regulacja względem temperatury zewnętrznej — pozwala z odpowiednim wyprzedzeniem regulować temperaturę, uwzględniając warunki atmosferyczne.
  • Sterowanie indywidualne — uwzględnia upodobania poszczególnych mieszkańców i położenie pokoju względem nasłonecznienia, czyli dodatkowego nagrzewania.
  • Sterowanie zdalne — musi być połączone z internetową siecią domową

Większa wygoda i niższe koszty energii

Z nowoczesnym, automatycznym systemem sterowania ogrzewaniem i wentylacją, można zwiększyć komfort w domu i oszczędzać energię. Regulację temperatury trzeba dostosować do indywidualnych potrzeb, jednocześnie obniżając koszty energii.