Nowoczesne instalacje elektryczne

Konstruktorzy i projektanci stawiają sobie pytanie: Jak można zmniejszyć zużycie energii? Smart Home rośnie wraz potrzebami domowników i zwraca uwagę na środowisko naturalne. Aby możliwe było sterowanie różnymi, zmieniającymi się funkcjami budynku, potrzebna jest taka instalacja elektryczna, która pozwoli na bieżąco realizować te zadania. Ponieważ w nowoczesnym domu mamy kilka rodzajów instalacji elektrycznej, które spełniają różne funkcje, to powinniśmy je skupić w centrum technicznym, czyli rozdzielnicy elektrycznej. To ona zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa, funkcjonalności i możliwości współdziałania różnych systemów takich, jak rozdział energii, zabezpieczenia, instalacja TV, instalacja komputerowa, domofonowa i inne.

Centrum techniczne domu:
centralna rozdzielnica elektryczna i teletechniczna

Jeśli chcesz zmodernizować lub zaprojektować instalację elektryczną, trzeba rozważyć kilka podstawowych czynników.

Czy interesuje Cię prosta czy pełna automatyka budynku? Jakie rozwiązania i funkcje są potrzebne w poszczególnych pomieszczeniach? Co? Gdzie? Jak dużo? Następnie należy określić liczbę gniazd, łączników, ściemniaczy, jak również urządzeń multimedialnych. Gdzie umieścić czujki ruchu oraz czujki dymu i temperatury, które chronią przed pożarem. Jakie obwody będziemy mieli na zewnątrz? Ogród, brama wjazdowa, domofon, oświetlenie domu, instalacja antenowa i doprowadzenie TV lub internetu.

Odpowiedni dobór zabezpieczeń nie tylko spełnia normy i obowiązujące przepisy, ale przede wszystkim, chroni mieszkańców i cały budynek. Odpowiednio zaprojektowana instalacja chroni przed przepięciami atmosferycznymi, które mogą spowodować zniszczenia wielu urządzeń, a nawet pożar całego budynku. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym i skutkami tego porażenia, pozwala spokojnie użytkować wszystkie urządzenia elektryczne. Jeśli mamy podłączone kilka telewizorów, to do wszystkich powinniśmy dostarczyć sygnał z anteny telewizji naziemnej i satelitarnej, a to wymaga odpowiednich urządzeń rozdzielczych typu multiswitch. Każdy dzisiaj korzysta z internetu, ale wiele urządzeń wymaga szybkiego dostępu i tu lepiej wykonać podłączenia przewodowe niż korzystać z wygodnej, ale wolniejszej, sieci wi-fi.

Jeżeli pragniemy mieć informacje o rzeczywistym zużyciu energii przez różne urządzenia, to musimy uwzględnić urządzenia pomiarowe i aplikację do ich odczytu

Bezpieczne wyłączniki i ochrona przed przepięciami

Urządzenia elektroniczne są wrażliwe na działanie nadmiernych napięć zasilających, takich jak występujące na skutek uderzenia pioruna. Urządzenia zabezpieczające wykonane w technologii iskiernikowej Hager, chronią instalacje i urządzenia elektryczne od rozdzielnicy głównej oraz wszystkie urządzenia elektroniczne zamontowane w tejże rozdzielnicy lub w jej pobliżu (do 5 m). Odpowiednie umiejscowienie rozdzielnicy, np. w pomieszczeniu technicznym domu, pozwoli ochronić elektronikę kotła CO, centrali wentylacyjnej, router, centralkę domofonową i inne.

Odpowiedni podział obwodów pozwala na bezpieczne i komfortowe użytkowanie nawet, gdy wystąpi awaria. Wyłączenie tylko jednego, uszkodzonego obwodu nie zaburzy życia mieszkańców, spowoduje jedynie niewielki niedogodności.

Odnawialne źródła energii:
paliwo przyjazne dla środowiska

Często w nowoczesnych domach sięgamy po nowoczesne instalacje z odnawialnych źródeł energii OZE. Pozwala nam to ograniczyć wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i w ten sposób chronić nasze środowisko naturalne. Jeżeli zastosujemy również domowy magazyn energii, to nasz nowoczesny dom może być samowystarczalny energetycznie.

Mobilność elektryczna

Dynamicznie rozwijający się sektor samochodów elektrycznych, stawia kolejne wymagania przed naszą instalacją elektryczną. Jeżeli nie kupujemy samochodu elektrycznego dzisiaj, to może warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem w przyszłości i przygotować odpowiednio instalację do zabudowy stacji ładowania samochodów. Dużo łatwiej zrobimy to w naszym centrum technicznym, gdzie praktycznie w każdej chwili możemy zrobić kolejny krok ku nowoczesności, a zarazem ku e-mobilności

Techniczne centrum domu

Tam, gdzie kiedyś była zamontowany licznik energii z jednym lub trzema bezpiecznikami, dziś montujemy rozdzielnicę elektryczną i teletechniczną, czyli nasze techniczne centrum domu. Zapewnia to odpowiedni i bezpieczny rozdział energii od zasilania po gniazdka i nasze urządzenia użytkowe. Dodatkowo spełnia wszystkie wymogi prawne. Rozdzielnica oferuje wystarczająco dużo miejsca, nie tylko na nowoczesne wyłączniki i liczniki elektryczne, ale i podzespoły multimedialnei telekomunikacyjne. Nie mniej, zapewnia inteligentne sterowanie budynkiem i tworzy pełną przejrzystość w zakresie zużycia energii i pomiaru.