[fb_button]

easy installation 

Serwer konfiguracyjny easy to serce systemu. Instalowany w rozdzielnicy głównej — działa jako inteligentny partner podczas konfiguracji. Serwer konfiguracyjny easy tworzy interfejs programowania pomiędzy instalacją KNX a osobą wykonywującą konfigurację na tablecie. Centralne zarządzanie.

Nowe sterowniki easy wyposażone są we wszystkie funkcje, wymagane w budynkach mieszkalnych — w tym włączenie i wyłączenie światła lub jego ściemnianie, sterowanie żaluzjami, tworzenie scen świetlnych czy adaptacja do warunków atmosferycznych i wiatru. Systemy easy są wyposażone we wszystkie funkcje z zakresu bezpieczeństwa i komfortu, a które są wymagane przez klientów.

W momencie gdy chcemy włączyć / wyłączyć światło, podnieść lub opuścić roletę, przyciemnić najnowocześniejsze oświetlenie za pomocą ściemniacza — sterowniki easy potrafią wykonać wszystkie te polecenia.

Nowe podtynkowe wyjścia włączające (mikromoduły) są dostępne w dwóch wersjach, jako 1- lub 2- kanałowe. Wyjście 1-kanałowe można zastosować do wszystkich rodzajów sterowania oświetleniem — czyli nie tylko do włączania i wyłączania światła, ale także do funkcji czasowych, logicznych i tworzenia scen świetlnych. Wyjście 2- kanałowe daje możliwość kontrolowania dwóch obwodów oświetleniowych, napędu rolety / żaluzji lub wentylatora (aktywacja 2-stopniowa).

Na potrzeby projektów inwestycyjnych zostały opracowane nowe sterowniki, które mogą sterować większą liczbą kanałów w atrakcyjnej cenie. Wersje 16- i 20-kanałowe do oświetlenia i żaluzji, jak również wersja 12 kanałowa do rolet o napięciu 230 V, łączą dużą ilość kanałów na małej przestrzeni.

easy produkt

Miejsce w słońcu
Nowe sterowniki easy są wyposażone nie tylko w wielofunkcyjne wyjścia binarne, ale również w specjalistyczne wyjścia KNX rolet i żaluzji. W połączeniu z nową stacją pogodową GPS, możliwe jest tworzenie różnych scenariuszy komfortu, łącznie ze stopniowym ruchem rolet lub lamelami żaluzji, które obracają się zgodnie z ruchem słońca. Powyższe rozwiązanie tworzy bardziej komfortową atmosferę dla użytkowników, jak i redukuje koszty oświetlenia i ogrzewania.

KNX stacja pogodowa z GPS

Nowa stacja pogodowa wyposażona w antenę GPS dokonuje pomiarów opadów, temperatury, prędkości wiatru i położenia słońca z dużą dokładnością. Na podstawie tych informacji, można skonfigurować odpowiednie parametry (poprzez śledzenie położenia słońca oraz poziomu nasłonecznienia) do sterowania przesłonami by z każdej strony elewacji chronić budynek przed przegrzaniem. Powyższa funkcja pozwala na stosowanie żaluzji tak aby chłodziły latem oraz dogrzewały zimą. Dodatkowo można zaprogramować 3 etapowy alarm wywoływany deszczem, mrozem lub wiatrem. Data, godzina oraz dokładne współrzędne geolokalizacyjne są odbierane za pomocą sygnału GPS,
a stacja automatycznie przełącza się z czasu letniego na zimowy. Koncepcja wizualizacji easy pozwala na dodawanie zaawansowanych funkcji, takich jak punkt nastawy, logiki procesów i timerów. Stacja pogodowa jest montowana poziomo na ścianie zewnętrznej, dzięki czemu czujniki wykrywają słońce, wiatr i deszcz bez jakichkolwiek przeszkód.

KNX sterowniki rolet i żaluzji

Pięć sterowników easy w wersji 4-, 8- lub – nowość — 12-wyjściowej służą do sterowania napędem rolet i żaluzji. Wyjście 12- kanałowe można zastosować do sterowania wszelkiego rodzaju żaluzjami znajdującymi się w małym budynku mieszkalnym. Wyjście 12- kanałowe jest zasilane napięciem 230 V. W zależności od napięcia znamionowego napędu żaluzji i rolet, dostępne są wyjścia zarówno 4- i 8- kanałowe dla napięcia 230 V lub 24 V.