Luksfery – nowa moda czy stara tradycja?

Wykorzystanie w budownictwie luksfer jest znane od dawna. Ta wersja okna [...]