Design to termin wieloznaczny, który odnosi się do przedmiotów użytkowych, a oznacza on ich wygląd lub projektowanie. Obecnie pojęcie to jest tak powszechnie używane, że ciężko zorientować się gdzie przebiegają granice – czego ono nie dotyczy, a co jeszcze można do niego zakwalifikować. Co to jest design? Jak możemy przyporządkować do niego różne wyroby artystyczne?

W ogólnym znaczeniu design dotyczy przedmiotów, które zostały świadomie stworzone i w zamyśle przewidziane zostało dalsze ich powielanie. Nie dotyczy to więc wszelkich wytworów przyrody jak wydmy, jeziora, kwiaty lub drzewa (chyba że zmodyfikowane twórczą ingerencją człowieka jak drzewko bonsai). Do designu nie zaliczają się również przypadkowe, niezamierzone przedmioty działalności ludzkiej, takie jak odpady przemysłowe i śmieci. Rzeczy, które powstały w jednym egzemplarzu, także nie mieszczą się w zakresie znaczenia tego pojęcia. Dzieła sztuki zatem pozostają poza zakresem zainteresowań designerów.

Przedmiot designerski musi być jednak stworzony przez artystę, który tworzy coś niepospolitego, luksusowego. Taki projekt musi być modny i stworzony w najlepszym guście. Często produkty designerskie reklamowane są jako użytkowe dzieła sztuki. Mają one oprócz spełniania swoich funkcji inspirować samym swoim wyglądem. Produkty designerskie obejmują te wytworzone w dziedzinach: grafiki użytkowej, projektowania produktu, architektury wnętrz, multimediów oraz mody. Jest to zatem z jednej strony określenie wydzielające ze „sztuki” pewien zakres elementów, które po pogrupowaniu pokazują wiele cech wspólnych. Cechy te łączą się ze sobą i przenikają wspólnymi koncepcjami artystycznymi, podobnymi narzędziami, obracając się wciąż wokół jednej cechy– użyteczności. Bez niej mówiłoby się tylko o estetyce i sztuce zarezerwowanych zwykle dla wąskiej grupy osób w każdym społeczeństwie. Design pozwolił przedmiotom użytecznym stać się przedmiotami ładnymi.

Na przykład łącznik Hager R.1 można zakwalifikować jako produkt designerski w kategorii wzornictwa przemysłowego. Jest on specjalnie zaprojektowanym, nie tylko funkcjonalnym, ale i estetycznym urządzeniem, a oprócz tego jest również elementem wystroju wnętrza, co pozwala umieścić go również w kategorii architektura wnętrz. Nasze łączniki są więc podwójnie designerskie. Oczywiście pamiętajmy, że ich piękno bierze się również z użyteczności. Łącznik traktowany do tej pory jako zwykłe osłonięcie przewodów elektrycznych i rozwiązanie techniczne umożliwiające włączanie i wyłączanie światła gwarantował tylko to do czego został stworzony. Łącznik designerski zwrócił uwagę na to, że projektowanie wnętrza to nie tylko ogólny ładny widok, ale również eleganckie szczegóły. Bo czy chcielibyśmy mieć stare obdrapane i brudne łączniki w designerskim mieszkaniu? Do designerskiego mieszkania pasują tylko designerskie łączniki.